„Opracowanie i zwalidowanie technologii segmentacji śladów cyfrowych użytkowników Internetu wg kryteriów psychologicznych i wspierającej tworzenie lepiej dopasowanych do odbiorcy przekazów w Internecie”

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0598/18-00

Cel projektu: stworzenie platformy klasy adtech (advertising technology) do poprawy efektywności kampanii reklamowych.

Planowane efekty: rezultat projektu będzie wdrożony we własnej działalności Beneficjenta. Na jego bazie będzie on świadczył usługi mikrotargetowania i kreacji przekazów marketingowych, skierowane do przedsiębiorstw i innych podmiotów korzystających z marketingu on-line.

Kwota dofinansowania: 4 097 683,08 PLN

Wartość projektu: 5 773 661,76 PLN

Beneficjent: Ademotion Sp. z o.o.

„Opracowanie i zwalidowanie technologii segmentacji śladów cyfrowych użytkowników Internetu wg kryteriów psychologicznych i wspierającej tworzenie lepiej dopasowanych do odbiorcy przekazów w Internecie”

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0598/18-00

Cel projektu: stworzenie platformy klasy adtech (advertising technology) do poprawy efektywności kampanii reklamowych.

Planowane efekty: rezultat projektu będzie wdrożony we własnej działalności Beneficjenta. Na jego bazie będzie on świadczył usługi mikrotargetowania i kreacji przekazów marketingowych, skierowane do przedsiębiorstw i innych podmiotów korzystających z marketingu on-line.

Kwota dofinansowania: 4 097 683,08 PLN

Wartość projektu: 5 773 661,76 PLN

Beneficjent: Ademotion Sp. z o.o.